بازم دلتنگی هامو ميخونی؟

بازم نوشتي و بازم گرفتمشون و خوندم. اين بار همه رو سر فرصت ، مي خوام ذره ذره بخونم تا بگيرم چي ميگي. ميبيني بچه ها برا 20 گرفتن چه عذابي مي كشن تا كلمه به كلمه حفظ كنن؟ ميخوام حفظ كنم ، مي خوام دونه به دونه شونو تو ذهنم بكارم تا شايد ته حرفت رو لمس كنم. مي خوام شاگرد اول شم. شاگرد اول عشقت: اونيكه يه عمريه داري دنبالش ميگردي............

آخ كه چه مزه اي ميده نصف شب خوندنشون. اونم درست وقتي كه همه تو خواب خوشن. اونا يه دنيان و تو يه دنياي ديگه. جايي كه تازه پيداش كردي و به اين سادگيا قصد نداري ازش بيرون بياي و گمش كني. من با همه فرق دارم. از همه بهترم. ظاهرمو نميگيما. فرقم اينه كه حداقل يه جرايي سر راه يكي وايسادم كه تقريبا دوست داشتم وايسم و خدا هم جورش كرد. ميدوني بعدِ چند سال انتظار و بعدِ چقدر سختي؟ يه چيزي توشه كه عشق خودش باهاش مياد. لازم نيست بشيني دو ساعت فكر كني. حرفاش ساده و زود هضمن. تا حالا از اين حرفا خوردي؟ مزه شو براي هميشه يادم ميمونه. يكي گفت مگه اينم شد زندگي؟ حرف خوندنم شد كار؟ گفتم آره جرف داريم تا حرف . يكي يه چي ميگه كه يه چي گفته باشه ، اما يكي اوني رو ميگه كه اكثرا درگيرشن و ميخوان يه راه مناسب برا توجيهش يا دركش پيدا كنن. يكي هست كه هر چي ميخواد مينويسه اما برا بقيه. برا تسكينشون. هر چي نوشته تجربه نكرده ها اما دست به قلمش اونقده خوبه كه زود هضم و شيرينه.وقتي ميخونيشون آروم ميشي . بارها برا خودم تجربه شون كردم. جواب داده.

دريا دلا ن كه فقط از رنگ آبي و خونوادهش خوششون مياد .كسي كه خودش مثل آبه مثل آب هم صافه و آرامش بخش. ميفهمي كه چي ميگم؟ اگه به آب ضربه هم بزني فقط تكون ميخوره اما اتفاق خاصي نميافته. قطره هاش هميشه با همه ن كه معني ميدن برا همينه كه آرامش ميدن. هميشه ساكته و وقتي حرف ميزنه قناريا عاشق ميشن.آدم اونقدر آروم ميشه كه پلكاش سنگين ميشه و ميخوابه. دريا كه رفتي. ميبيني؟ موجها و رقصشون رو هم وقتي كه چشاتو ببندي چه لذتي داره. چقدر آرومت ميكنه. ميتوني دوباره از نو شروع كني. انگار نه انگار چيزي شده. خوش به حال ساحل نشينا......

خدا آدمها رو زوج آفريد كه تنها نمونن. اگه همديگه رو نداشتيم چه خاكي بايد تو سرمون ميريختيم؟ فكر ميكني تا اين زمون دووم مياورديم؟ عاشقا  هميشه به معشوقشون ميگن : من هر چي بخواي از زير سنگم شده برات ميارم. من عاشق ملتمم. پس كمترين كارم اينه كه سعي كنم اگه درمون نيستم دردي به جونشون نشم. من بي تو و تو بي من معني نميديم. بايد ما باشيم تا كارامون معني خودشو بده. اگه من بنويسم و تو نباشي كه بخوني ديگه كسي بهم نميگه دست به قلمت خوبه يا......

نويسنده رو خواننده هاش نويسنده ميكنن. خواننده ها به شوق مستمعينشون زندگي ميكنن و دنبال خوندن كار جديدشونن. مي فهمي كه؟

امشب مي خوام مست بشم عاشق يك دست بشم

بدون تو نيست بودم امشب مي خوام هست بشم

يه جون ناقابلي هست بذار فداي ت بشه

بيفته زير قدمات كه خاك پاي تو بشه

كهنه شراب كهنه شراب امشب بال و پرم بده

حرف نگفته خيليه جرأت بيشترم بده

امشب ميخوام حرف بزنم خنده كنم گريه كنم

لطفي كن اي ساقي و مي چندين برابرم بده

 

امشب پر و بال دارم شور دارم حال دارم

 امشب تو اين سينه دلي خوشابر احوال دارم

 

  
نویسنده : soltane ghalbet ; ساعت ۱٢:۳٢ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢۸ شهریور ،۱۳۸٤