جزيره

جزيره اي داريد كوچك اما زيبا وجادار. ساكنانش قومي عاشق پيشه باقلبهايي آيينه گون.قلبهايي كه مأمن هزاران دل عاشق است و آنها عاشق يكي از آن هزاران دل. يك دل نه صد دل عاشق ان يك دل. چه كنم كه دستم خالي از گرماست ودلم تهي از عشق. هر چه رو كردم رويش دل زدي و بازي تمام شد. باز هم به نفع تو. باز هم من آ ن بي دل زار و تو صاحب تك آس دل.

جزيره تان جايي براي نامحرمان ودلتان مأمني براي كينه نيست. پس نگاه داريد خويشتن خويش را در اين سرا كه رهايي نزديك است. با ساكنان جزيره عشقتان خوش باشيد .

 

  
نویسنده : soltane ghalbet ; ساعت ٤:۱٩ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۸ شهریور ،۱۳۸٤