خطانكن!!!!!

وقتی ازكلمه به كلمهُ حرفهات برداشت غلط ميشه وهمه به هرگناهی كه خودشون می خوان محكومت می كنن بدون اينكه حتی اجازهُ دفاع بهت بدن، ديگه اشتياقی واسه نوشتن برات نميمونه.

ديروز كسی كه ميگفت زخم خوردهُ عشقی درنوجوانيشه ازم می خواست تاعشقش روبه بازی نگيرم، اماامروز اون بودكه نابودم كرد، فقط باهمين نوشته هام منومحكوم ميكني؟

ميگن كسيكه دلش رويه بارشكسته باشن، دل رحم ميشه وبابقيه اين كارونميكنه اماتو.............ناقض اين قضيه ای

اشتباهی نكن كه قابل جبران نباشه

هميشه ميگفتی من زودقضاوت ميكنم پس چرامواظب خودت نيستي؟

حرف نگفته روهميشه ميشه زد، اما دل شكسته رو نميشه دوباره به دست آورد

 

  
نویسنده : soltane ghalbet ; ساعت ۸:٠٤ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۳ دی ،۱۳۸۳